ಯು ತೋಳನ್ನು ಡಿಆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಚಿತ್ರಣವು ರೇಡಿಯಾಗ್ರಫಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ

WhatsApp Online Chat !