ಯುಸಿ ತೋಳಿನ ಡಿಆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಚಿತ್ರಣವು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು

WhatsApp Online Chat !