ນອນຮາບພຽງ DR ດິຈິຕອນ X ບົບ ray ພາບອຸປະກອນ radiography

WhatsApp Online Chat !